Trích lục ly hôn là gì?

Trích lục ly hôn là gì? Sau ly hôn bao lâu thì có trích lục? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác.

Trích lục ly hôn là gì? 

Hiện nay, pháp luật chưa quy định chính xác về định nghĩa trích lục ly hôn là gì. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định Luật Hộ tịch năm 2014 như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Căn cứ theo định nghĩa này, trích lục ly hôn là một trong những văn bản do Tòa án cấp nhằm chứng minh sự kiện ly hôn của vợ, chồng được Tòa án có thẩm quyền giải quyết trước đó. 

Đối với mỗi phương thức ly hôn khác nhau, Tòa án cấp trích lục ly hôn tương ứng. Vì trong trường hợp ly hôn thuận tình, Tòa án cấp quyết định công nhận thuận tình ly hôn và trích lục quyết định ly hôn. Nếu ly hôn đơn phương, Tòa án ra bản án và cấp trích lục bản án ly hôn.  

Trích lục ly hôn để làm gì? 

Trích lục ly hôn cũng có hiệu lực như bản án, quyết định ly hôn. Trong trường hợp, bản án, quyết định ly hôn bị rách, mất… bạn có thể sử dụng trích lục ly hôn để thực hiện các công việc như sau:

Thực hiện các giao dịch

Hiện nay, nhiều giao dịch, công việc cần sử dụng quyết định, bản án ly hôn để chứng minh tình trạng hôn nhân của mình. Cụ thể như: 

  • Khi mua, bán nhà đất, tài sản đăng ký quyền sở hữu: trích lục ly hôn giúp xác định quyền sở hữu tài sản đang giao dịch là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ, chồng nhằm hạn chế các tranh chấp, rủi ro, thuận tiện cho việc sang tên.
  • Khi tặng nhà đất, tài sản đăng ký quyền sở hữu: Xác định quyền sở hữu tài sản là tài sản chung hay tài sản riêng của bên tặng cho, tránh tranh chấp, rủi ro.

Đăng ký kết hôn

Một trong những điều kiện đăng ký kết hôn là vợ, chồng đều đang độc thân, không trong quan hệ hôn nhân với người khác (không vi phạm điều cấm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Là một trong những giấy tờ phải có để đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Giấy xác minh tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn, thực hiện giao dịch… 

Như vậy, khi vợ, chồng ly hôn, trích lục ly hôn rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến các thủ tục sau này của vợ, chồng. 

Những ai được cấp trích lục ly hôn?

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định:

Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây:

21. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án.

Căn cứ theo quy định này, những người có quyền yêu cầu trích lục bản án ly hôn bao gồm: 

  • Nguyên đơn tranh chấp ly hôn là vợ hoặc chồng, là người trực tiếp nộp đơn ly hôn đơn phương.
  • Bị đơn trong tranh chấp ly hôn là vợ hoặc chồng bị kiện đòi ly hôn, chấm dứt quan hệ hôn nhân.
  • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tranh chấp ly hôn. Mặc dù là người không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết tranh chấp có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của những người này. 

Ly hôn sau bao lâu thì có trích lục?

Về thời điểm cấp trích lục ly hôn phụ thuộc loại trích lục là gì. Theo đó:

Thời hạn cấp trích ly bản án ly hôn

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nêu rõ như sau:

Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

Như vậy, theo quy định này, trích lục bản án ly hôn được cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa ly hôn đơn phương. 

Thời gian trích lục quyết định ly hôn

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

Điều 370. Quyết định giải quyết việc dân sự

2. Quyết định giải quyết việc dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Việc gửi quyết định giải quyết việc dân sự cho cơ quan thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Như vậy, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định ly hôn, vợ, chồng sẽ nhận quyết định ly hôn.

Hồ sơ xin cấp trích lục ly hôn

Để được cấp trích lục ly hôn, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp trích lục ly hôn gồm những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp trích lục bản án theo mẫu đơn tại Tòa án nhân dân xét xử vụ án.
  • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (bản sao, công chứng chứng thực).
  • Giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực trong trường hợp ủy quyền người khác xin hộ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột cần xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền như sổ hộ khẩu…

Mẫu đơn xin trích lục ly hôn

Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn là mẫu đơn được lập để xin cấp trích lục ly hôn tại Tòa án. Mẫu đơn cần nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin trích lục như sau:

Trích lục giấy ly hôn ở đâu? 

Việc xin trích lục ly hôn được thực hiện tại Tòa án nhân dân nơi đã giải quyết vụ việc ly hôn vì Tòa án nhân dân đã giải quyết lưu giữ hồ sơ giải quyết vụ việc ly hôn. Như vậy, bạn cần nộp hồ sơ xin cấp trích lục ly hôn lên Tòa án nhân dân này. 

Thủ tục xin trích lục ly hôn

Để được Tòa án cấp trích lục bản án ly hôn, bạn cần thực hiện các trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục ly hôn

Khi cần được cấp trích lục ly hôn, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp nêu trên. Sau đó, bạn tiến hành nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân đã giải quyết ly hôn để được cấp trích lục ly hôn của Tòa án. 

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét, giải quyết

Khi nhận được hồ sơ yêu cầu cấp trích lục ly hôn, cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi lên Chánh án Tòa án ký duyệt. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến cán bộ lưu trữ tại Văn phòng. 

Cán bộ lưu trữ đến kho lưu trữ hồ sơ vụ việc ly hôn được yêu cầu và photo bản án. Sau đó, cán bộ trình Chánh án/Phó Chánh án ký sao y. 

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu trích lục ly hôn và nộp đầy đủ hồ sơ xin trích lục ly hôn, Tòa án cấp trích lục ly hôn cho người có yêu cầu. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu trích lục ly hôn online thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án có thẩm quyền. Tuy nhiên, hình thức này chưa phổ biến nên còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện. 

Trích lục ly hôn sao y, công chứng được không?

Một số trường hợp phòng tình trạng mất trích lục ly hôn đã quyết định sao y, công chứng trích lục ly hôn. Tuy nhiên, trích lục ly hôn sao y, công chứng không có hiệu lực pháp luật vì:

Bản sao trích lục ly hôn không phải là đối tượng công chứng căn cứ theo quy định của Luật công chứng năm 2014. Như vậy, trong trường hợp mất trích lục ly hôn, bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp trích lục ly hôn như trên. 

Trên đây là các thông tin về trích lục ly hôn mà thám tử Số 1 muốn gửi đến các bạn. Hi vọng qua bài viết, bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về chủ đề này để thực hiện các công việc, giao dịch liên quan khác. 

Tin liên quan

Cách gỡ bỏ phần mềm theo dõi điện thoại hiệu quả

5 tuyệt chiêu ngoại tình trốn công sở

Chia sẻ 3 cách theo dõi vợ / chồng ngoại tình hiệu quả nhất

Cách chia tài sản sau ly hôn theo quy định mới nhất năm 2022 ?

Theo dõi điện thoại không cần cài đặt phần mềm lên máy người khác?

Kết hôn với con riêng của mẹ kế có vi phạm pháp luật không?

Các vấn đề về ly hôn theo quy định pháp luật

Top 5 thiết bị thám tử thông dụng nhất hiện nay

Những nội dung cơ bản Luật Doanh nghiệp

Cách phát hiện máy ghi âm đơn giản